За контакти

Кремиковци АД - в несъстоятелност


View Larger Map

гр. София п.к. 1870        кв. Ботунец

бивша сграда на централно управление на "Кремиковци" АД

тел: 02/4256612                 факс: 02/4255620

Email: kremikovtzi@abv.bg

Цветан Банков - Синдик

Технологичен процес


Раздела е процес на разработка.