За контакти

Кремиковци АД - в несъстоятелност


View Larger Map

гр. София п.к. 1870        кв. Ботунец

бивша сграда на централно управление на "Кремиковци" АД

тел: 02/4256612                 факс: 02/4255620

Email: kremikovtzi@abv.bg

Цветан Банков - Синдик

Списък обяви


Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 05.07.2017г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8360.863

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 13.06.2017г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8361.5

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 05.04.2017г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №6 с идентификатор 68134.8360.1006.2.6 находящ се в гр.София кв.Ботунец бл.6 вх.А ет.3

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 05.04.2017г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №5 с идентификатор 68134.8360.1030.1.29 находящ се в гр.София кв.Ботунец бл.1 вх.Г ет.3

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 15.11.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на "Земеделска земя - 6 бр." , подробно описана в доклад за определяне на пазарна стойност от 15.06.2016г., изготвен от "Консултантска къща Амрита"ООД

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 10.11.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №2 с идентификатор 68134.8360.1028.1.10 находящ се в гр.София кв.Ботунец 1 бл.2 вх.Б ет.1

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 21.10.2016г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №8 с идентификатор 68134.8360.1015.1.8 находящ се в гр.София кв.Ботунец 1 бл.3 вх.А ет.4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 06.10.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на "Земеделска земя - 8бр." , подробно описана в доклад за определяне на пазарна стойност от 20.07.2016г., изготвен от "Консултантска къща Амрита"ООД

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 26.08.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 11 с идентификатор 68134.8360.22.2.11 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец , бл. 23, вх. А, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 12.07.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1028.1.7 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 2, вх. А, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 26.05.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 5 с идентификатор 68134.8360.1028.1.21 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 2, вх. В, ет. 3

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 17.05.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на "Кремиковски полиградиентен концентрат"

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 27.04.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 5 с идентификатор 68134.8360.1006.1.5 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 5, вх. А, ет. 3

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 29.03.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1028.1.7 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 2, вх. А, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 29.03.2016г. в 12.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 12 с идентификатор 68134.8360.17.3.12 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 21, вх. А, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 19.02.2016г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1028.1.7 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 2, вх. А, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 19.02.2016г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 8 с идентификатор 68134.8360.1015.1.16 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 3, вх. Б, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 01.02.2016г. в 12.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 12 с идентификатор 68134.8360.17.3.12 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 21, вх. А, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 01.02.2016г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1028.1.23 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 2, вх. В, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 01.02.2016г. в 10.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8440.17 с напоителен канал 1 670 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 68134.8441.12 с напоителен канал 9 519 кв.м.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 01.02.2016г. в 09.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на сграда питомник с идентификатор 68134.8374.35.1 и съоръженията към нея, находяща се в район Кремиковци квартал Ботунец.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 10.12.2015г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1028.1.31 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 2, вх. Г, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 17.11.2015г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 4 с идентификатор 68134.8360.60.7.4 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 10, вх. А, ет. 2

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 29.10.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 1 с идентификатор 68134.8360.60.7.1 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 10, вх. А, ет. 1

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 29.10.2015г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1041.2.7 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец2 , бл. 12, вх. А, ет. 3

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 27.10.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1028.1.31 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец1 , бл. 2, вх. Г, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 03.08.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 2 с идентификатор 68134.8360.1006.2.10 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец , бл. 6, вх. Б, ет. 1

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 03.08.2015г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8226.1198 и площ 10153 кв.м. находящ се в кв. Кремиковци, без намиращите се върху него сгради и съоръжения.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 09.06.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 8 с идентификатор 68134.8360.60.7.8 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец , бл. 10, вх. A, ет. 3

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 20.05.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 8 с идентификатор 68134.8360.1028.1.24 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец 1, бл. 2, вх. В, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 19.05.2015г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8361.889 със сградите в него.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 19.05.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8226.1198 и площ 10153 кв.м. , находящ се в кв. Кремиковци, без намиращите се върху него сгради и съоръжения.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 16.04.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 8 с идентификатор 68134.8360.1028.1.16 , находящ се в гр. София, ж.к. Ботунец 1, бл. 2, вх. Б, ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 15.04.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на ПИ с площ 164,999 дка и намиращите се върху него сгради, съоръжения и други активи.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 31.03.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на ПИ ид. 68134.8422.18 с отводнителен канал 3 568 кв.м. ; ПИ ид. 68134.8422.20 с напоителен канал 2 146 кв.м.; ПИ ид. 68134.8421.34 с напоителен канал 906 кв.м.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 25.03.2015г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на краткотрайни материални активи, намиращи се в цех "Рудина"

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

 

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 26.01.2015г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1006.2.7 , находящ се в София, ж.к. Ботунец 1 бл.6 вх. А ет.4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 27.01.2015г. в 10.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 8 с идентификатор 68134.8360.19.1.8 , находящ се в София, ж.к. Ботунец  бл.25 вх. А ет.3

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 15.12.2014г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на сграда с идентификатор: 68134.8360.23.1

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 20.10.2014г. в 10.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 7 с идентификатор 68134.8360.1030.1.31 , находящ се в София, ж.к. Ботунец 1 бл.1 вх. Г ет.4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 11.11.2014г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 3 с идентификатор 68134.8360.1008.1.27 , находящ се в София, ж.к. Ботунец 1 бл.4 вх. Г ет.2

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 2.12.2014г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на общежитие бл. 550 с идентификатор: 68134.8360.1025.1 в едно с прилежащата територия

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 11.11.2014г. в 10.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 210, находящ се в София, ж.к. Суха Река  бл.97 ет.2

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 20.10.2014г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 8 с идентификатор 68134.8360.1028.1.16 , находящ се в София, ж.к. Ботунец 1 бл.2 вх. Б ет.4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 20.10.2014г. в 12.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент № 12 с идентификатор 68134.8360.19.1.24 , находящ се в София, ж.к. Ботунец 1 бл.25 вх. Б ет.4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 29.09.2014г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на "обект морски клуб - ПИ с идентификатор 68134.8371.3 и намиращите се върху него сгради"

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 15.07.2014г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8422.15 - 326 кв.м. с напоителен канал

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 30.06.2014г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №66 , находящ се в гр. София район Слатина жк. Христо Смирненски бл. 13 вх. 1 ет. 14

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 14.07.2014г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №8 с идентификатор 68134.8360.1021.1.16, находящ се в гр. София жк. Ботунец 1 бл. 2 вх. Б ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 14.07.2014г. в 13.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №12 с идентификатор 68134.8360.19.1.24, находящ се в гр. София жк. Ботунец 1 бл. 25 вх. Б ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 08.07.2014г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №7 с идентификатор 68134.8360.1030.1.31, находящ се в гр. София жк. Ботунец 1 бл. 1 вх. Г ет. 4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 10.01.2014г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлени имоти с идентификатор 68134.8361.890 ; 68134.8361.891 ; 68134.8361.892 на площ 3 672 кв.м.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 07.04.2014г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на имот пл. №2253 от кв. 89 на град Своге с площ: 8655 кв. м. в едно с намиращите се върху него сгради и съоръжения.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 14.01.2014г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.19.2.1 , застроена площ 364 кв.м.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 11.11.2013г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8361.895.

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 23.09.2013г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8361.895.

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 30.07.2013г. в 13.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.19.2.1 и площ 364 кв.м.

 Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 30.07.2013г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 07140.8093.439.

Разгледай обявление

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 20.05.2013г. в 14.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на общежитие - бл. 60

 Разгледай обявление

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 20.05.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8226.1198.

 Разгледай обявление

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 13.05.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 07140.8093.439.

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 22.04.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на общежитие - бл. 340.

 Разгледай обявление

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 10.04.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8226.1198 и площ 10153 кв.м.

 Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 8.04.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на стоманени отпадъци от подони

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 18.02.2013г. в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на общежитие - бл. 340 .

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарната стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 15.04.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на общежитие бл.60.

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 28.01.2013г. в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на идеални части от поземлен имот в квартал Ботунец.

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарната стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 15.03.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на площадка на сгуроотвал.

Разгледай

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 28.01.2013г. в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на земеделска земя с площ 12 535 кв. м. и земя с площ 8 947 кв. м.  

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарна стойност

Резюме на доклада

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 4.03.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлени имоти с № 000244 и № 000253.

Разгледай

Допълнителен списък № 6 на служебно вписаните от синдика вземания на кредиторите на "Кремиковци" АД

Разгледай

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 27.02.2013г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на идеални части от поземлен имот в квартал Ботунец.

Разгледай

Допълнителен списък № 7 на неприетите от синдика вземания на кредиторите на "Кремиковци" АД

Разгледай

Допълнителен списък № 8 на приетите от синдика вземания на кредиторите на "Кремиковци" АД

Разгледай

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 21.01.2013г. в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на                           земя с площ 1 568 141 кв. м, представляваща площадка на Сгуроотвал.

Разгледай обявление

Доклад за определяне на пазарната стойност

Цветан Стефанов Банков - синдик на КРЕМИКОВЦИ АД /в несъстоятелност/ обявява на интересуващите се, че на 25.06.2012г. от 12.00ч. в канцеларията на синдика в гр. София п.к. 1870  кв. Ботунец - административна сграда на "Елтрейд къмпани" ЕООД - бивша административна сграда на "Кремиковци"АД   етаж 2, кабинет 221, ще се проведе продажба на "Търговски обект - АВТОСЕРВИЗ" , подробно описан в доклад за определяне на пазарна стойност от 15.12.2011г. , изготвен от "Консултантска къща Амрита" ООД

Началната цена на обособената част от имуществото на длъжника е 36 160 лв.

Разгледай

Софийски градски съд, на основание чл. 717а от Търговския закон обявява на интересуващите се, че на 14.05.2012г. от 12.00ч. в канцеларията на синдика в гр. София п.к. 1870  кв. Ботунец - административна сграда на "Елтрейд къмпани" ЕООД - бивша административна сграда на "Кремиковци"АД   етаж 2, кабинет 221, ще се проведе продажба на "Суровини, материали и друга стокова продукция" , подробно описани в доклад за определяне на пазарна стойност, изготвен от "Консултантска къща Амрита" ООД

Началната цена на обособената част от имуществото на длъжника е 297 800 лв.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарната стойност на "Суровини, материали и друга стокова продукция" от 30.03.2012г.

Разгледай

Софийски градски съд, на основание чл. 717а от Търговския закон обявява на интересуващите се, че на 12.03.2012г. от 13.00ч. в канцеларията на синдика в гр. София п.к. 1870  кв. Ботунец - административна сграда на "Елтрейд къмпани" ЕООД - бивша административна сграда на "Кремиковци"АД   етаж 2, кабинет 221, ще се проведе продажба на "Търговски обект - АВТОСЕРВИЗ" , подробно описан в доклад за определяне на пазарна стойност, изготвен от "Консултантска къща Амрита" ООД

Началната цена на обособената част от имуществото на длъжника е 45 200 лв.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарната стойност на "Търговски обект - АВТОСЕРВИЗ"

Разгледай

Софийски градски съд, на основание чл. 717а от Търговския закон обявява на интересуващите се, че на 05.03.2012г. в канцеларията на синдика в гр. София п.к. 1870  кв. Ботунец - административна сграда на "Елтрейд къмпани" ЕООД - бивша административна сграда на "Кремиковци"АД   етаж 2, кабинет 221, ще се проведе продажба на поземлен имот с площ 17 530 кв.м. , в едно с намиращите се в него сгради и материални активи, подробно описан в доклад за определяне на пазарна стойност, изготвен от "Консултантска къща Амрита" ООД

Началната цена на обособената част от имуществото на длъжника е 602 000 лв.

Разгледай

Доклад за определяне на пазарната стойност на поземлен имот с площ 17 530 кв.м, ведно с намиращите се в него сгради и материални активи.

Разгледай

Допълнителен списък № 5 на служебно вписаните от синдика вземания на кредиторите на "Кремиковци" - АД, гр. СОФИЯ кв. Ботунец, 1870  по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал.1 от ТЗ.

 

Разгледай

Допълнителен списък № 7 на приетите от синдика вземания на кредиторите на “КРЕМИКОВЦИ” АД, гр. София, кв. Ботунец, 1870, предявени по реда на чл. 688, ал. 3 от ТЗ.

 

Разгледай

Допълнителен списък № 6 на неприетите от синдика вземания на кредиторите на “КРЕМИКОВЦИ” АД, гр. София, кв. Ботунец, 1870 предявени по реда на чл. 688, ал. 3 от ТЗ.

 

Разгледай

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 07.03.2017г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №8 с идентификатор 68134.8360.1006.1.16 находящ се в гр.София кв.Ботунец  бл.5 вх.Б ет.4

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

История на "Кремиковци" АД

„Кремиковци” АД е най-голямото стоманодобивно дружество на Балканския полуостров. Дружеството е основано през 1959 г. като Металургичен комбинат Кремиковци.